Sjömansarbete  och  sjömanskultur
Eric Wickenberg Karlshamn Blekinge
Den   marina   konsten   och   hantverket   dog   mer   eller mindre ut när segelsjöfarten upphörde. Min   ambition   är   att   bibehålla   och   ibland   återskapa den kultur och det hantverk som en gång fanns. De   gamla   sjömännen   var   oftast   analfabeter.   Saknade ofta    ett    eller    flera    fingrar.    Hade    aldrig    sett    någon annan     konst     och     konsthantverk     än     vad     deras skeppskamrater   gjorde.   Det   blev   ofta   klumpigt   och naivt.
Jag   har   alla   mina   tio   fingrar   kvar.   Jag   har   varit   många   av   Europas   sjöfartsmuseer.   Kan   via   böcker och    internet    ta    reda    på    det    som    jag    inte    kan. Känner   till   perspektiv   och   det   gyllene   snittet   och andra   konstbegrepp.   Dessutom   har   jag   tillgång   till bättre material än vad de gamla sjömännen hade. Det    gör    att    mina    alster    tekniskt    sett    nog    är vackrare   än   orginalen,   men   jag   har   troget   hållit   mig till   de   gamla   teknikerna   och   försökt   att   bibehålla deras traditioner och kultur i mitt eget arbete.
När   segelsjöfarten   upphörde   och   de   gamla   sjömännen gick   i   land   fanns   det   inget   intresse   att   ta   vara   på   deras kunskaper,   hantverk   och   verktyg.   utan   det   mesta   föll   i glömska. När   man   gjorde   bodelning   efter   farfar   så   betraktade man   hans   kvarlämnade   saker   som   skräp.   Eftersom allt   inte   var   helt   rumsrent   så   såg   man   till   att   det   snabbt hamnade i soporna.
Bondekulturen    är    väl    bevarad    genom    byggnader,    hem- bygdsgårdar    och    hembygdsföreningar    och    inte    minst genom folkmusik och dans. Det   har   varit   annorlunda   med   sjömanskulturen.   Där   har inte   funnits   några   föreningar,   sjömansgårdar   och   liknande som   har   arbetat   för   att   bevara   kulturen   utan   den   försvann     nästan helt inom ett 30-tal år. Till   det   har   tillkommit   “förfuskningar”   och   påhitt   som   har utgett   sig   för   att   tillhöra   sjömanskulturen   men   bara   är   mer eller mindre förvanskningar. I   drygt   50   år   har   jag   ägnat   mig   åt   att   försöka   finna   den   äkta kulturen   och   lära   mig   så   mycket   som   jag   har   kunnat      och försökt   att   sprida   den   vidare   genom,   kurser,   föreläsningar och att skriva. I   den   här   hemsidan   vill   jag   visa   lite   av   det   arbete   och hantverk   som   förekom   under   segelsjöfartens   tid   fast   mitt sätt.
Arbetet
Konsthantverket
Uppdaterad november 2023
flowerdelivery.net