Bruksföremål
I   den   gamla   tiden   var   det   så   att   flaskor   var   dyra men   brännvinet   var   billigt.   Därför   försökte   man skydda   flaskan   så   att   den   inte   så   lätt   skulle   sönder.    Det    vanligaste    sättet    att    skydda    en flaska   var   att   påta/tränsa   den.   Tränsning   har   lik- heter   med   stickning.   Man   får   lägga   till   och   ta ifrån     maskor     beroende     på     förmålets     form. Viktigast var att skydda botten.
Påtad   flaska     med    tre-slagna    valknopar    i tjärad hampa som dekoration.
Flerslagna   valknopar   änvändes   bland   annat   av valfångare    för    att    få    ett    bättre    grepp    om    har- punen.    Därav    det    svenska    namnet.    Valknopar finns i olika typer. 3, 4, 5 och flerslagna. Den    5-slagna    kallas    också    för    pertkunta    och användes    för    att    man    inte    skulle    glida    med fötterna mot perten när man arbetade till väders. Det     är     mycket     ovanligt     att     lägga     flerslagna valknopar på flaskor p.g.a. att det är mycket svårt
Flerslagen   valknop   med    3-    och    femslagna valknopar. Miniatyrmålning samt lagd ring.
Påtad    flaska     med    natur/tjärad    hampa    samt sydd segelduk kring flaskans nedre del.
Flaska   med   flerslagen   valknop   i   tjärad   hampa. Kork med lagd ring och miniatyrmålning.
Flerslagna    valknopar    kan    göras    med    olika    antal bukter   (antalet   bukter   räknas   enklast   vid   ena   änden av    knopen.)    och    med    olika    antal    slag    =    antal “flätningar”. En   valknop   kan   teoretiskt   sett   göras   hur   lång   som helst.   Den   längsta   jag   har   gjort   var   drygt   en   meter. Den längsta jag har sett var ca. 3 meter.
Flerslagen    valknop     (sex    bukter)    med natur/tjärad    mapa.    Med    treslagen    valknop kring korken
Flerslagen valknop  med 12 bukter.
Netting.”Nätknop” bomull