Arbetet och livet ombord
Livet    ombord    på    segelfartygen    var    en    egen    sluten värld.   Det   man   behövde   kunna   fick   man   lära   sig   av äldre   skeppskamrater.   Den   bild   man   fick   av   världen och livet fick man av sjömännen ombord.
Alla    verktyg    och    redskap    man    behövde    fick    man tillverka   själv.   Ju   finare   verktyg   desto   högre   status   fick man. Det    första    man    behövde    var    en    sjösäck    som    skulle rymma   alla   ens   tillhörigheter.   För   säkerhets   skull   och för     att     hålla     klåfingriga     borta,     så     formade     man handtaget   som   ett   lås.   Kärnan   av   handtaget   är   gjord   av stålwire.    Säcken    skulle    ha    sju    sömmar.    En    söm    för varje hav.
De   verktyg   som   användes   till   väders   förvarades   i   en speciell   verktygspåse   som   hängdes   över   axeln   när   man klättrade   upp.   Sedan   släppes   den   ner   en   bit   för   att   inte vara   i   vägen   när   man   arbetade.   Den   måste   kunna   låsas så att inte verktyg skulle kunna falla ner från 20 m höjd.
Man   använde   samma   tekniker   vid   säcksömnad   som när man sydde segel och i sitt vanliga arbete.
Sjösäck
Säcklås
Verktygspåse
Allt skulle förvaras i sjösäcken. För   att   inte   blanda   ihop   ren   och   smutsig   tvätt   hade man en “dittybag” där man lade smutstvätten. Det här är en elegantare “landkrabbeversion”.
Dittybag
Verktyg     som     användes     vid rep-   och   wirearbeten   var   ofta vassa    och    tunga    och    kunde ställa   till   med   stor   skada   om de tappades från hög höjd. Ex.    från    höger:    prickert,    fid, stor   och   liten   nåla,   segelsöm- marhandske.
Man   fick   sy   sin egen       hängkoj som   kunde   stu- vas   undan   dag- tid    så    att    man fick    bättre    med plats.
Hängkoj
Verktyg