Om mig själv Båtar   och   segling   har   varit   en   stor   del   av   mitt   liv. Till en    början    var    det    mest    kappsegling    som    gällde men   så   småningom   började   jag   att   förstå   att   det fanns   en   lång   historia   bakom   namn   och   begrepp som   vi   använde   och   att   många   av   de   tekniker      vi använder oss av i dag har tusenåriga anor. Jag   började   att   läsa,   besöka   museer   och   lärde   mig så   en   del.   Senare   lärde   jag   känna   två   äldre   män som   blev   mina   mentorer   och   som   fick   mitt   intresse att   växa.   Det   var   den   åländske   sjökaptenen   Leif
Det finns oerhört många feltolkningar och missförstånd kring stora delar av det som ingår i sjömanskulturen. Som exempel kan nämnas jeansen. De flesta tror att de kommer från Amerika och är cow-boy byxor. I själva verket var det sjömän från Genua som upptäckte att man i den franska staden Nimes vävde ett väldigt starkt och tåligt tyg som de lät sy byxor av. Från början kallades byxorna för genuas och tyget denim = de Nime = från Nime. Sedan tog amerikanerna över och det blev Jeans. Jag kan nämna hundratals likartade fenomen.  I ett försökt att rätta till dessa misstag skriver jag artiklar och håller föredrag och samarbetar med museer.
Den   som   vill   ha   kontakt   med   mig   gör   det   lämpligast genom att skicka ett mail: eric@wickenberg.com 
Sommarström och segelmakaren Lill-Axel. Jag    hade    ett    längre    samarbete    med    museet    i Västervik     där     jag     gjorde     utställningar     om     sjö- männens   arbete   och   kultur,   men   främst   hade   jag och   min   fru   öppet   ett   båtsmanstorp   för   turister   där   vi “skenlevde”   som   man   gjorde   på   1800-talet.   Med   får, bin   i   halmkupa.   Slog   och   volmade   hö   samt   hade   en mängd   kulturaktiviteter   som   passade   in   i   samman- hanget.
Jag   även   visade   och   sålde   mitt   hantverk.   Tidigare var    jag    med    på    en    del    hantverksmässor    men numera     har     jag     nästan     enbart     utställningar     i samarbete med museer och hemslöjden. Jag    har    haft    många    utställningar    bl.a.    I    Stock- holm/Fjäderholmarna,   Västervik,   Kalmar,   Ronneby, Karlshamn, Halmstad, Jönköping m.m.
Jag   har   också   hållit   kurser   i   delar   av   sjömanskulturen   och sjömansarbete.   Oftast   i   samarbete   med   hemslöjden   och studieförbund. Jag   har   också   intresserat   mig   för   Shanties   =   sjömännens arbetssånger. (eftersom jag från början är musiker) Jag   tycker   att   det   är   vikigt   att   dokumentera   det   som   ännu finns   kvar   och   har   gjort   flera   radioserier   i   ämnet   samt   även gjort dokumentärfilmer. Senast   har   det   blivit   tre   filmer   om   sjöfarten   på   Vättern   i samarbete    med    Länsmuseet,    Jönköping    och    allmoge- båtsföreningen.   I   det   civila   har   jag   arbetat   med   utbildning kring psykosociala frågor samt arbetat som socialchef.
Utställning i Halmstad
Utställning i Ronneby
Båtsmanstorpet Västervik
Kontakt
Jag   kan   inte   ge   “snabbkurser”   i   sjömansarbeten   per telefon   ,men   har   man   en   fråga   eller   en   fundering skall jag försöka att svara på den.
Kurser På   grund   av   ålder   och   sjukdomar   kan   jag   enbart   tänka mig   att   hålla   någon   enstaka   kurs   om   förutsättningarna passar   mig.   Sjömansarbeten   tar   oftast   lång   tid   att   göra och   också   lång   tid   att   lära.   Lämplig   längd   för   ex.v.   en kurs för fisklinekorgar är fredag-kväll och lörd.- söndag.
Om att köpa
De   flesta   sjömansarbeten   tar   mycket   lång   tid   att   göra. Om   jag   skall   sälja   så   skall   priset      vara   i   nivå   med   hur ovanligt/svårt   objektet   är   och   hur   lång   tid   det   tar   att göra.   Om   du   är   intresserad   av   att   köpa   något   av   de arbeten   som   jag   visat   kan   du   maila   ett   förslag   så   får   vi se om jag är intresserad
Utställningar/föredrag
Är   det   någon   som   är   intresserad   av   utställning   eller   före- drag   så   får   ni   ta   kontakt   så   jag   kan   ta   ställning   till   om förutsättningarna passar mig. Är    ni    intresserad    av    veta    mer    om    segelsjöfart    och sjömanskultur   kan   ni   gå   in   på   ungafakta.se    och   klicka   segelsjöfart     där     finns     flera     sidor     som     jag     gjort tillsammans   med   en   duktigt   tecknare.   Där   finns   också “vår   egen   TV”   med   en   film   om   sjömansarbete   som   jag gjort.     I     fråga     panelen     kan     man     ställa     frågor     om segelsjöfart till mig.
Om missuppfattningar