Konsthantverk
För   att   fördriva   tiden   under   det   att   man   ex.v   låg   i   ett   stiltje- bälte   och   inväntade   bättre   vind   ägnade   man   sig   ofta   åt hantverk för sitt eget nöje. Man   har   bilden   framför   sig   av   sjömän   som   satt   och   gjorde fartygsmodeller.   Något   som   i   själva   verket   var   ovanligt.   Om så   hände   så   var   det   i   regel   på   uppdrag   av   kaptenen   eller fartygets ägare som hade bättre möjlighet att förvara den. Allt   en   sjöman   ägde   skulle   rymmas   i   sjösäcken.   En   fartygs- modell   skulle   genast   gå   sönder   om   den   stoppades   ner   i   en sjösäck   därför   gjorde   man   oftast   olika   typer   av   reliefer   eller halvmodeller.   De   var   ofta   naiva   med   sprutande   vulkaner och   påklistrade   snäckskal   som   skulle   imponera   på   dem   där hemma.
Att göra ritningar till fartyg är ett ganska sent “påfund”. Fram   till   i   mitten   av   1800-talet   gjorde   man   oftast   en   halv- modell av det blivande fartyget som sedan skeppsbygg- mästaren   utifrån   sina   hemliga   beräkningar   tog   ut   mått   och former      efter.   Ofta   hade   skeppsbyggmästaren   egentillver- kade och hemliga verktyg för detta ändamål. Jag   har   behållit   traditionen   att   göra   halvmodeller   men   mitt   eget   sätt.   I   stället   för   att   bara   göra   skrovet   har   jag   gjort halvmodell av hela fartyget.
Modell av Karrack
Relief    i   furu   huggen   i   ett   stycke   förutom masterna som är pålimmade.
Relief   där   allt   =   motiv,   ram,   paspartout och   hav   är   huggen   i   ett   enda   stycke   i furu.
Relief huggen i furu i ett stycke förutom masterna.
Reliefer
Halvmodeller
Halvmodell dansk jakt
Halvmodell Roslagsskuta
Reliefmodell    av    “kalmar-båten” där   den   kan   ses   både   ur   fisk   och fågelperspektiv
Halvmodell av toppsegelskonert